Investicinis komitetas ir investicijų galimybės

INVESTAVIMO GALIMYBĖS SU „INVL TECHNOLOGY“

Verslų įsigijimas

„INVL Technology“ investuoja ir vysto potencialo tapti globaliomis turinčias nacionalines informacinių technologijų bendroves Europoje.

Verslų pardavimas

Valdomus verslus „INVL Technology“ siekia paversti globaliais, šiam tikslui išnaudodama valdomų kitų bendrovių prieigą prie rinkų, intelektinį, finansinį kapitalą.

Investavimas į „INVL Technology“

Įsigyti „INVL Technology“ akcijų galima Nasdaq Vilnius biržoje per finansų tarpininką (banką ar finansų maklerio įmonę). 


Jei susidomėjote šiomis galimybėmis, kreipkitės į bendrovės investicinį komitetą:


Kazimieras Tonkūnas

„INVL Asset Management“ UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris

Išsilavinimas, kvalifikacija: Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, įgyta ekonominės sisteminės analizės specialybė, suteiktas ekonomisto - matematiko magistro laipsnis.      

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
UAB „Novian Technologies“ – valdybos pirmininkas
„Norway Registers Development AS“ – valdybos pirmininkas
„NRD Companies AS“ – valdybos pirmininkas
UAB NRD CS – valdybos pirmininkas
„Zissor AS“  – stebėtojų tarybos narys
UAB „Elsis PRO" - valdybos narys

 
Vytautas Plunksnis
 
Išsilavinimas, kvalifikacija:
Kauno technologijos universitetas, ekonomikos bakalauro laipsnis.
Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. G091.
 
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:

AS „Eco Baltia“ (Latvija) – stebėtojų tarybos pirmininkas
SIA „Eco Baltia vide“ (Latvija) – stebėtojų tarybos narys
UAB „Ecoservice“ (Lietuva) – valdybos pirmininkas
UAB „BSGF Salvus“ (Lietuva) – konsultantas
UAB „Montuotojas” (Lietuva) – valdybos narys
SIA „B2Y“ (Latvija) – valdybos pirmininkas
UTIB „INVL Technology“ (Lietuva) – investicinio komiteto narys
UAB „Novian Systems“ (Lietuva) – valdybos pirmininkas
UAB „NRD Systems“ (Lietuva) – valdybos narys
UAB NRD CS (Lietuva) – valdybos narys
NRD Companies AS (Norvegija) – valdybos narys
Norway Registers Development AS (Norvegija) – valdybos narys
„Moldova-Agroindbank“ (Moldova)– stebėtojų tarybos pirmininkas
Investuotojų asociacija (Lietuva) – valdybos pirmininkas
  
 
Vida Tonkūnė
 
Išsilavinimas, kvalifikacija:
1998 m. Kauno technologijos universitete įgytas verslo administravimo bakalauro laipsnis.
2019 m. Baltic Management Institute (BMI) įgytas Tarptautinis Verslo administravimo (MBA) vadovams magistras.

Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
UAB „INVL Asset Management“ - UTIB „INVL Technology“ partnerė
„Norway Registers Development AS“ – valdybos narė
„NRD Companies AS“– valdybos narė
UAB „NRD Systems" – valdybos narė
UAB NRD CS – valdybos narė
UAB „Etronika“ –  valdybos pirmininkė
UAB „Novian Systems“ – valdybos narė
 
 
Nerijus Drobavičius
 
Išsilavinimas, kvalifikacija:
Vytauto Didžiojo universitetas, bankininkystės ir finansų magistro laipsnis.
 
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje:
UTIB „INVL Technology“ – investicinio komiteto narys
UAB „Inservis” – valdybos pirmininkas
UAB Įmonių grupė „Inservis” – valdybos pirmininkas
UAB „Jurita” – valdybos pirmininkas
UAB „BSGF Sanus“ – direktorius
UAB „InMedica“ – valdybos pirmininkas

 

SVARBI INFORMACIJA

Investicijos į uždaro tipo investicinės bendrovės (toliau – UTIB) akcijas yra susijusios su investicine rizika ir kitomis rizikomis, nurodytomis UTIB įstatuose ir prospekte. Bendrovės akcijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote ar net prarasti visas investuotas lėšas. Praeities rezultatai parodo tik bendrovės akcijų vertės pokyčius per buvusį laikotarpį. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine ir kita informacija. Pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis. Pateikti duomenys atspindi praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

UTIB negarantuoja investicijų pelningumo. UTIB akcijų naujausias vertes galite rasti puslapyje www.invltechnology.com. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto UTIB investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti UTIB prospektą, taisykles ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentą ir kitus akcijų platinimo dokumentus. Su šiais dokumentais galite susipažinti puslapyje www.invltechnology.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio – informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti į UTIB akcijas. UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame interneto puslapyje pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UTIB ir (arba) UTIB valdymo įmonė nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.

Investuotojo į UTIB teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančias akcijas yra apribota.