Akcininkai

Bendras „INVL Technology“ akcininkų skaičius yra daugiau nei 3 600. Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra. Akcininkai, 2022 m. sausio 12 d. turėję ar valdę daugiau nei 5 procentus bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsų:

 Akcininko vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, kodas Nuosavybės teise turimų akcijų skaičius, vnt. Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc. Balsų iš viso, proc.
UAB „LJB investments“ (300822575) 2 424 152 19,91  - 19,91
UAB „INVL Life“ (305859887) 1 873 678 15,39  - 15,39
Irena Ona Mišeikienė 1 466 421 12,04  - 12,04
AB „Lietuvos draudimas" (110051834) 909 090 7,47  - 7,47
Kazimieras Tonkūnas 675 452 5,55 1,531 7,08
Alvydas Banys 618 745 5,08 19,912 24,99
AB „Invalda INVL" (121304349) 0  17,223   17,22  
                        
1  Laikoma, kad Kazimieras Tonkūnas turi sutuoktinės turimų akcijų suteikiamus balsus.
2 Laikoma, kad Alvydas Banys turi kontroliuojamos UAB „LJB investments“ balsus.

3 Laikoma, kad AB „Invalda INVL“ turi kontroliuojamų bendrovių UAB „INVL Life“ ir UAB „INVL Asset Management“ balsus (atitinkamai 15,39 proc. ir 1,83 proc.).